Scratch

Scratch – to język programowania przeznaczony dla starszych dzieci (od 7 lat), dający im szersze możliwości stworzenia własnych historii, gier, animacji, muzyki i podzielenia się stworzonymi projektami z rówieśnikami. Dzieci mogą dysponować gotowymi już obiektami – bohaterami, nazywanymi „duszkami”, mogą też je same namalować w programie bądź wprowadzić do niego postacie stworzone w innej aplikacji, w tym same mogą być bohaterami tworzonych przez siebie historii poprzez użycie i modyfikację swoich zdjęć. Duszki w programie sterowane są za pomocą kolorowych puzzli, którym są przypisane odpowiednie funkcje. Scratch jest kompatybilny z innymi programami, w tym z LEGO EDUCATION – WEDO 2.0. Dzieci w Scratch’u mogą stworzyć program i uruchomić dzięki niemu roboty zbudowane z klocków.

Scratch plan kursu:
1. Omówienie funkcjonalności aplikacji z wykorzystaniem krótkich przykładów.
2. Omówienie i stworzenie animacji na przykładzie, stworzenie pierwszej gry z wykorzystaniem labiryntu.
3. Banana Chase – gra umożliwiająca stawianie pierwszych kroków w tworzeniu gier za pomocą oprogramowania Scratch.
4. Click-a-Brick - gra wymagająca większych zdolności zręcznościowych u „małego” programisty, w której ma on za zadanie klikanie w pojawiające się na planszy ruchome klocki.
5. Gra "Brick-Man" - gra będąca labiryntem z kolorowymi, poruszającymi się duchami.

PRZYKŁADOWY FILM

*W przypadku warsztatów LEGO Education WeDo – 2.0 pobierana jest również kaucja w wysokości 350 zł za wypożyczony zestaw kloców

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ
W TERMINIE DO: 30.06.2020
NA ADRES E-MAIL: ZGLOSZENIA@MOK.EDU.PL
TELEFON KONTAKTOWY: 504 240 351